Registracija vozila

Naša agencija će Vam pružiti uslugu kompletne registracije za putnička i teretna vozila,motocikle i mopede.Takodje u okviru kašeg poslovnog prostora možete izvršiti i uplatu svih neophodnih taksi za registraciju.

Izdajemo registracione nalepnice i samim tim ne morate posebno odlaziti u MUP po iste.

Za registraciju vozila na fizičko lice Vam je potrebno da nam dostavite:

*ličnu kartu

*saobraćajnu dozvolu

*Registracioni list(sa tehničkog pregleda)

*prethodnu polisu osiguranja(nije obavezno)

Za registraciju vozila na pravno lice Vam je potrebno da nam dostavite:

*Saobraćajna dozvola

*Izvod iz APR-a kao i pečat od pravnog lica

*Registracioni list(sa tehničkog pregleda)

*Prethodnu polisu osiguranja(nije obavezno)

Za registraciju vozila za Taxi-službu:

*APR rešenje

*Fotokopija Taxi kartice

*Saobraćajna dozvola

*Rešenje za dozvolu za rad(od sekretarijata)

*Registracioni list(sa tehničkog pregleda)

*Prethodnu polisu osiguranja(nije obavezn

Za registaciju vozila preko lizing kompanij za fizička lica:

*Lična karta

*Izvod iz APR-a lizing kuće

*Saobraćajna dozvola

*Ovlašćenje koje daje lizing kuća za registraciju

*Registracioni list(sa tehničkog pregleda)

*Prethodnu polisu osiguranja(nije obavezno)

Za registaciju vozila preko lizing kompanija za pravna lica:

*Izvod iz APR-a lizing kuće

*Izvod iz APR-a korisnika lizinga kao i pečat parvnog lica(korisnika lizinga)

*Ovlašćenje koje daje lizing kuća za registraciju

*Saobraćajnu dozvolu

*Registracioni list(sa tehničkog pregleda)

Naveli bismo da na dan kada ističe registracija Vašeg vozila vi možete da ga koristite u saobraćaju do 24h.Posle toga Vi ne smete učestvovati u saobraćaju.

Napominjemo da registracija vozila važi godinu dana.Zakonski vremenski rok produženja je 30 dana pre isteka registracije ili 60 dana nakon isteka registracije.U slučaju da registrujete vozilo nakon navedenog roka od 60 dana bićete u obavezi da vratite stare tablice(koje su na vozilu) i platite izradu novih kao i nove saobraćajne dozvole.Da se ovo Vama ne bi dogodilo mi u agenciji vodimo računa i o tome i obaveštavamo Vas na vreme kada ističe registracija kako ne biste dodatno plaćali navedene troškove.